نذر در اسلام و سایر ادیان

با سلام نذر دردين اسلام با ادياني مانند مسيح، يهود، زرتشت چه تفاوتي دارد؟ لطفا كتابي در اين رابطه معرفي كنيد.

3001.jpgنذر به لحاظ ديرينه شناسي داراي پيشينه بسيار زيادي در تاريخ زندگي انسان است. همواره انسان در طول تاريخ براي رسيدن به خواسته هايش از اين ابزار سود جسته و با نذر نمودن سعي نموده تا رضايت معبود خويش را در جهت تأمين نيازهايش جلب نمايد.
نذر سنتي است كه مورد اهتمام تمامي انبياء الهي و امت هاي گذشته بوده و در اسلام نيز سابقه ديرينه و مشروعيت دارد. قرآن کريم داستان نذر همسر عمران، يعني مادر حضرت مريم(س) را نقل مي کند و مي فرمايد: و به ياد آوريد هنگامي را که همسر عمران گفت: «خداوندا آنچه در رحم دارم براي تو نذر کردم که آزاد و در خدمت خانه تو باشد. از من بپذير که تو شنوا و دانايي»(آل عمران، آيه 35) و در سوره مريم پس از نقل داستان تولد حضرت عيسي(ع) خداي متعال به حضرت مريم(س) مي فرمايد: هرگاه کسي از انسان ها را ديدي (با اشاره) بگو: «من براي خداوند رحمان روزه اي نذر کرده ام؛ بنابراين با کسي سخن نمي گويم» (مريم، آيه 26) خداوند هنگامي که يکي از ويژگي هاي عباد الرحمن را بر مي شمارد، مي فرمايد: ايشان به نذر خويش وفا مي کنند و از روزي (قيامت) که شر و عذابش گسترده است، مي ترسند.
بنابر آنچه گذشت نذر در ساير ادیان نیز وجود دارد اگرچه ممکن است احکام آن متفاوت باشد که در این رابطه باید به عالمان دینی آنها مراجعه نمایید.