منابع مطالعاتی تحقیق در دین

براي شروع تحقيق در مورد دين از چه كتابهايي ميتوان استفاده كرد؟(لطفا كتابها مناسب سن دبيرستان باشه)

براي هر مسلمان ازجمله شما لازم است از ابعاد سه گانه دين يعني اعتقادات,اخلاق,واحكام اطلاعات كافي ومفيدي داشته با شد تا به وسيله آنها بتواند به اهداف متعالي دين دست پيدا كند.
دين در بعد فردي آن، يعني روش زندگي و خودسازي و وظيفه هر مسلماني است كه نسبت به آموزه هاي دين خود آگاهي كاملي داشته باشد؛ تا بتواند با آن آگاهي ها، اعتقادات، اخلاق و رفتار عملي و اجتماعي خود را به گونه اي سامان دهي كند كه در مسير رشد و تعالي انساني و معنوي قرار بگيرد و به كمال برسد و حتي المقدور بتواند نسبت به پرسش هاي اساسي زندگي و همچنين شبهاتي كه درباره دين مي شود؛ پاسخگو باشد. براي اين مهم هم مي توان به مطالعه كتابهاي مفيد روي آورد و هم از اهل اطلاع و صاحب نظران پرسش كرد.
اما براى بررسى تحقيقى پيرامون اسلام ناب و شناخت آن كتابهاي متعددي معرفي مي شوند:
1- بررسى تاريخى:
-فروغ ابديت، استاد جعفر سبحانى ؛ دفتر تبليغات حوزه علميه قم
-جهان در عصر بعثت، شهيد باهنر
-تاريخ تحليلى اسلام، دكتر سيد جعفر شهيدى
2- بررسى اعتقادى: در اين زمينه مبانى اعتقادى اسلام نبوت خاصه و جهان بينى اسلامى در تمام ابعادش قابل تحقيق و پژوهش است. رجوع كنيد به:
-سرى جهان بينى توحيدى شهيد مطهرى ج 1 - 6؛ انتشارات صدرا كه يكي از بهترين منابع مطالعه در زمينه آشنايي با اسلام است.
- آموزش عقايد و دستورهاى دينى علامه طباطبايى بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى
- آموزش عقايد 3 - 1 آيت‏اللّه ‏مصباح يزدى سازمان تبليغات اسلامى
-سلسله درس‏هاى معارف قرآن (جهان‏شناسى، انسان‏شناسى، راه‏شناسى و راهنماشناسى) محمد تقى مصباح يزدى
در خصوص مسائل مربوط به شيعه رجوع كنيد به:
-امامت و رهبرى استاد شهيد مطهرى
- شيعه در اسلام علامه طباطبايى دفتر انتشارات اسلامي
-رهبرى امام على(ع) در قرآن (ترجمه المراجعات) ترجمه سيد محمود سياهپوش
-شيعه و تهمت‏هاى ناروا علامه سيد جواد شرى (چاپ و ترجمه آستان قدس رضوى)
-آن گاه هدايت شدم تيجانى سماوى ترجمه سيد جواد مهرى
3 - آشنايي با قرآن كه اولين منبع و در حقيقت مهمترين منبع شناخت اسلام است:
- تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي يا خلاصه آن كه در چهار جلد منتشر شده است. ناشر دارا الكتب الاسلاميه تهران است.
- تفسير نور محسن قرائتي
4- بررسى اخلاقى و تربيتى:
- ترجمه اخلاق اسلامي ترجمه جامع السعادات مرحوم نراقي
- راه روشن ترجمه محجه البيضاء فيض كاشاني
-چهل حديث، امام خمينى
-آداب الصلوة، امام خمينى
-نقطه‏هاى آغاز در اخلاق عملى محمدرضا مهدوى كنى
اما روش مطالعه به اين شرح پيشنهاد مي شود: ابتداء از كتابهاي اعتقادي به ويژه كتابهاي استاد مطهري شروع كنيد. در مرحله دوم به بررسي تاريخي بپردازيد. به موازات آن مطالعه تفاسير نيز مناسب است. در مرحله بعدي مطالعه كتابهاي اخلاقي و تربيتي توصيه مي شود.