معبد سلیمان و مسجد الاقصی

مسجد الاقصی با معبد سلیمان چه رابطه ای دارد، آیا معبد روی مسجد بنا شده است؟

small_JerusalemUgglan-1.jpgمنظور از مسجد و معبد، یکی است و آن محل عبادت است ، مسجد الأقصی نیز محل عبادت بوده ، بدیهی است که فتوحات اسلامی در زمان خلیفه دوم صورت گرفته و بیت المقدس نیز در این فتوحات تصرف شده است ، اگر بخواهیم بگوییم که اولین مسجد بعد از فتوحات ساخته شده ، یا این که توسط خلیفه دوم ساخته شده است، این با آیات قرآن کریم منافات دارد؛ چون در قرآن کریم، آمده است: «سبحان الذی أسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی» (1)
پس قبل از تصرف بیت المقدس توسط مسلمین این مکان به عنوان مسجد یا محل مقدس از طرف مسلمانان شناخته می‌شده و قرآن نیز به آن صحه گذاشته است، و روشن است که کسی در آن زمان به آن جا نرفته و مسجدی نساخته است
پس مسجد همان معبد است که نه حضرت سلیمان (علیه السلام)؛ بلکه انبیاء قبلی هم آن را مقدس می دانسته اند حضرت سليمان (علیه السلام) که بنا به گفته قرآن کریم، پيامبر خدا بودند، مسجدی که توسط پيامبران پيشين ساخته شده بود (مسجد الأقصی) را بازسازی نمودند.
اساس بیت المقدس را سام بن نوح (علیه السلام) پی‌ریزی نمود و سپس داود (علیه السلام) و سلیمان (علیه السلام) آن را بناء و تکمیل کردند. (2)
داود (علیه السلام) به کمک مهندسین و معماران و چوب‌های جنگلی و ابزاری که از منطقه شمال یعنی لبنان و سوریه امروزی آورده بودند ساختمان معبد بزرگ را در بیت المقدس آغاز نمودند و بر حسب وصیت داود (علیه السلام) فرزندش سلیمان (علیه السلام) ساختمان معبد را به پایان رسانید که به همین جهت به هیکل سلیمان معروف است. (3)
در جستجوی بیشتری می‌بینیم که زمان ساخت این بناء را بر طبق روایتی از صحیح بخاری 40 سال بعد از مسجد الحرام می‌داند (4) و بنا بر روایت ابن عباس مبنی بر این که مسجد الحرام در زمان حضرت آدم (علیه السلام) بنا شده و ایشان به نماز و طواف در آن جایگاه پرداختند (5)
اما این مکان تعلق به یهودیان ندارد؛ چون مکان مقدس از آن خداست و درهر زمانی به دین کامل خداوند تعلق دارد، در زمان حضرت موسی و حضرت سلیمان (علیهما السلام) به آن‌ها تعلق داشته است؛ ولی بعد از بعثت حضرت عیسی (علیه السلام) متعلق به دین جدید می‌شود و همین طور در زمان بعثت پیامبر اسلام.
پس چیزی نبوده که متعلق به یهودیان باشد و از آن‌ها به نسل‌های بعدی ارث برسد و مسلمانان آن را غصب کرده باشند.
البته بعد از فتح بیت المقدس در آن جا مسجدی بنا شد؛ ولی این، به آن معنا نبوده که ابتدا معبد بوده بعد مسجد شده است؛ چون قبل از ساختن مسجد، در قران اشاره به مسجد بودن آن شده است. البته بعضی می‌گویند این احتمال تقویت شده که محل هیکل بر محل فعلی بنای مسجد منطبق نیست و در فضای باز جنوب شرقی آن قرار دارد. البته مسجد الأقصی با مسجد الصخره که طلایی رنگ است، فرق دارد.
به هر حال این مکان ارث نیست که بگوییم چون اول حضرت سلیمان (علیه السلام) ساخته پس الان متعلق به یهودیان است چون قبل از سلیمان (علیه السلام) نیز در این مکان محل عبادت بوده و بعد از آن هم خواهد بود و محل عبادت دین کامل هر زمان است.

منابع:
1. اسراء: 17/ 1.
2. ابن جوزی، تاریخ بیت المقدس، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، مکتبة اشقافة الدینیه، 526 ش، ص36.
3. مهندس جمیل موقد خوئی، مسجد الاقصی و بیت المقدس، نمایشگاه و نشر کتاب، قم، ص 16 ـ 14.
4. همان.
5. همان.