فرقه های اهل سنت و نزديك ترین به عقايد شيعه

كدام فرقه از اهل سنت از نظر عقايد به شيعه نزديك تر است؟

Din04.jpg
در ميان فرقه هاي چهارگانه اهل سنت، نزديك ترين فرقه به تشيع از نظر علاقه و احترام به اهل بيت و احكام فقهي، فرقه شافعي است. شافعيان به تبعيت از امام شافعي (ابوعبدالله محمدابن ادریس شافعی) نسبت به اهل بیت به ویژه امام حسین علیه‌السلام ارادت ویژه دارند. علاقه امام شافعی به خاندان رسالت باعث نزدیكی هر چه بیشتر پیروان این مذهب با شیعیان علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام شده است. ارادت و علاقه امام شافعی به اهل بیت پیامبر ‌‌چنان بود که برخی از اهل سنت او را شیعه پنداشتند و حتی جهت محاکمه به بغداد برده شد. ( ر.ک : سیمای علی از منظر اهل سنت، 176)